برچسب: چای کهنه دم بد است

عوارض خوردن چای کهنه دم
عوارض خوردن چای کهنه دم

چای یکی از نوشیدنی های محبوب ما ایرانی ها است. اما استفاده از آن آدابی دارد که اگر رعایت نشود ممکن است عوارضی با خود به همراه داشته باشد. بسیاری از افراد به دلیل تنبلی، چای مانده از ساعت های گذشته و یا روز گذشته را استفاده می کنند. این در حالی است که از مضرات آن آگاه نیستند. این افراد بهتر است بدانند بامصرف چای کهنه دم مواد سمی در بدنشان تولید می شود و اثرات جبران ناپذیری برای آنها به همراه دارد.

My Cart (0 items)

No products in the cart.